iasiadopta

Adopția

  • Organizațiile Neguvernamentale (ONG) și persoanele fizice  care fac dovada condițiilor de adăpostire, pot adopta câini de la Adăpostul Municipal Pentru Animale Iași .

Adopțiile se fac de către persoanele fizice sau ONG-uri numai în urma completării formularului de adopție.

Nu vor primi animale in adoptie cei ce au fost condamnati printr-o hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva, pentru incalcarea prevederilor cuprinse in Legea nr.205/2004 sau persoanele sub varsta de 16 ani fara consimtamantul expres al parintilor lor sau al altor persoane care exercita responsabilitati parentale ( art.6, Legea nr.60/4004 de ratificare a Conventiei Europene ) .

În cazul persoanelor persoanele fizice, adopția se realizează în condițiile în care adoptatorul:

a) are vârsta de minim 18 ani;

b)face dovada proprietății sau posesiei unei suprafețe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuști cu respectarea prevederilor legale ;

c)face dovada unei suprafețe licative de minimum 2,5 mp pentru fiecare câine adoptat, în cazul în care câinele adoptat va fi adăpostit în locuință.

d)prezintă acordul asociaţiilor de proprietari sau, după caz a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini.

Nu vor primi animale in adoptie cei ce au fost condamnati printr-o hotarare judecatoreasca, ramasa definitiva, pentru incalcarea prevederilor cuprinse in Legea nr.205/2004

În cazul adopției la distanță persoanele fizice sau juridice își asumă responsabilitatea suportării cheltuielilor necesare întreținerii câinilor fără stăpân în adăpost.

Declaraţia angajament poate fi completată, semnată şi  transmisă în format electronic, fără a fi necesară prezenţa adoptatorilor. Ulterior, adoptatorul va transmite , in original cererea de adoptie la distanta.

Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.

Tarifele pentru prima lună sunt de 191,46 lei/câine în cazul masculilor și 208,65 lei/câine în cazul femelelor, cu mențiunea că includ și sterilizarea, iar pentru lunile ulterioare de 99,9 lei/câine/lună.  Tarifele nu includ TVA.

Print Friendly, PDF & Email

Adaugă un comentariu