iasiadopta

FORMULAR DE ADOPTIE/REVENDICARE pentru persoane juridice

Subscrisa societate................................, cu sediul in................................, str........................
nr.........., sectorul/judetul...................................., telefon............................., inregistrata la Oficiul
registrului comertului................................ sub nr........................, reprezentata de............................
in calitate de..........................................., legitimat cu BI/CI seria........ nr...................................,
eliberat(a) de.................................... la data de.........................., se angajeaza sa adopte un
numar de............................. caini, identificati cu numerele de tatuaj.........................., adapostiti de
Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in urmatoarele conditii:
1. sa respect normele de ingrijire si hranire a cainelui;
2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. sa anunt Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in cazul decesului sau al
instrainarii acestuia;
4. sa nu abandonez cainele, iar in cazul in care nu il mai doresc, sa il predau Serviciului
de gestionare a cainilor fara stapan;
5. sa achit Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, taxa care reprezinta cheltuielile
medicale si de intretinere aferente cazarii cainelui.
Data.........
Semnatura reprezentantului societatii             Semnatura reprezentantului
........................................ 			Serviciului de gestionare a cainilor fara
								stapan.......................................
Print Friendly, PDF & Email

Adaugă un comentariu