iasiadopta

FORMULAR DE ADOPTIE/REVENDICARE pentru persoane fizice

CONSILIUL LOCAL _____________________________________ 
Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan 

DECLARATIE-ANGAJAMENT 
nr. ___________/___________________ 

Subsemnatul(a) __________________, domiciliat(a) in _________________, str. ________________________________________
nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sc. _____, judetul/sectorul _______________, telefon ____________________,
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ______ nr. __________, eliberat(a) de _______________ la data de ________________,
ma angajez sa adopt cainele cu numarul de tatuaj _____ adapostit de Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in
urmatoarele conditii:
1. sa respect normele de ingrijire si hranire a cainelui;
2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia acestuia sau pentru a fi
  vaccinat antirabic;
3. sa anunt Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan in cazul decesului sau al instrainarii acestuia;
4. sa nu abandonez cainele, iar in cazul in care nu il mai doresc, sa il predau Serviciului de gestionare a cainilor
  fara stapan;
5. sa achit Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan taxa care reprezinta cheltuielile medicale si de
  intretinere aferente cazarii cainelui.
Data ______________
  Semnatura adoptatorului,                    Semnatura reprezentantului
  _______________________               Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan
                             ________________________________________________

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Adaugă un comentariu