iasiadopta

HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. III din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2
Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (7), art. 6 alin. (5), art. 13, art. 39 alin. (7) si (8), art. 43, art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) din Normele metodologice prevazute la art. 1, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
b) nerespectarea dispozitiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (1) si (3), art. 9, 11, 17 si art. 27 alin. (1) din Normele metodologice prevazute la art. 1, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c) nerespectarea dispozitiilor art. 33 si 34 din Normele metodologice prevazute la art. 1, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Art. 3
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoanele imputernicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al directiilor sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si al Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 4
Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA – NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2011 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan
Capitolul I – Dispozitii generale
Art. 1
(1) Prezentele norme metodologice reglementeaza masurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta.
(2) Scopul prezentelor norme il constituie reducerea numarului de caini fara stapan, ameliorarea sanatatii si bunastarii cainilor din adaposturi, stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de rasa comuna, prevenirea abandonului si a pierderii cainilor, facilitarea recuperarii cainilor pierduti, promovarii detinerii responsabile a cainilor, reducerea aparitiei rabiei si a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sanatatii oamenilor, prevenirea agresivitatii asupra oamenilor si animalelor, precum si reducerea comertului ilegal si a traficului cu animale.

Art. 2
In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) adapost public – adapost pentru cainii fara stapan ce apartine unitatilor administrativ-teritoriale si deserveste aceste unitati, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan;
b) adapost privat – adapost pentru cainii fara stapan, care apartine unei persoane juridice, asociatie sau fundatie care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor;
c) adoptie – procedura de preluare in proprietate a cainilor fara stapan din adaposturi, de catre persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) adoptie la distanta – procedura prin care, in conditiile prevederilor art. 7 alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta, persoanele fizice sau juridice isi pot asuma responsabilitatea suportarii cheltuielilor necesare intretinerii cainilor fara stapan in adaposturile publice peste perioada prevazuta la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta;
e) capturare – operatiunea de prindere a cainilor;
f) caine agresiv – orice caine definit ca atare de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi, aprobata cu modificari prin Legea nr. 60/2003;
g) caine periculos – orice caine definit ca atare de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 60/2003;
h) caine utilitar – orice caine folosit de unitatile de politie, de jandarmerie, de alte unitati militare, de unitatile vamale, de serviciile de securitate, protectie si paza, de persoanele cu dizabilitati, precum si orice caine folosit in caz de dezastre sau de catre organizatiile neguvernamentale in activitatile educative, terapeutice, de cautare si salvare sau utilitare;
i) caine de rasa comuna – orice caine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;
j) examen medical – procedura efectuata de un medic veterinar de libera practica organizat in conditiile legii prin care se urmareste stabilirea statusului de sanatate al cainilor;
k) gestionarea cainilor fara stapan – ansamblul de operatiuni si proceduri care au ca scop controlul populatiei de caini fara stapan;
l) asociatie sau fundatie pentru protectia animalelor – organizatie neguvernamentala, infiintata in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati si actiuni de protectie a animalelor si in al carei statut figureaza scopuri si activitati referitoare la protectia si bunastarea animalelor;
m) serviciu specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan – serviciu de utilitate publica, infiintat la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunilor acestora, in conditiile legii, de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in scopul gestionarii cainilor fara stapan de pe raza unitatii administrativ-teritoriale respective;
n) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan – persoana juridica, de drept public sau privat, care are competenta si capacitatea de a presta servicii in domeniul protectiei animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau concesionat, in conditiile legii, realizarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan;
o) mijloc de identificare – orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscriptionat, care contine informatii necesare identificarii detinatorului cainelui, respectiv a serviciului public care a gestionat cainele;
p) identificare – operatiunea prin care se ataseaza cainelui un mijloc de identificare, precum si operatiunea de citire a mijlocului de identificare si de stabilire a datelor de identitate ale detinatorului cainelui sau a locului de provenienta a acestuia;
q) inregistrare – operatiunea prin care datele inscriptionate pe mijlocul de identificare al animalului, precum si alte date sunt introduse in registrele de evidenta a cainilor;
r) microcip – mijloc de identificare electronic omologat, care se implanteaza sub pielea animalului, in dreptul omoplatilor, si care contine un numar unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;
s) sterilizare – operatiune prin care se realizeaza suprimarea functiei reproducatoare a cainilor;
t) vecini – proprietarii spatiilor locative care au cel putin un perete comun cu spatiul locativ in care urmeaza sa fie adapostiti cainii adoptati din adaposturile publice;
u) unitate de ecarisare si unitate de neutralizare a deseurilor de origine animala – orice unitate definita ca atare la art. 2 alin. (1) lit. h) si j) din Ordonanta Guvernului nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 73/2006, cu modificarile ulterioare.

Capitolul II- Serviciile publice pentru gestionarea cainilor fara stapan
Art. 3
(1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, infiintate potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgenta, desfasoara activitatea de gestionare a cainilor fara stapan pe raza unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul carora au fost infiintate, si, in functie de posibilitati, pot incheia protocoale de colaborare cu unitatile administrativ-teritoriale cu care se invecineaza.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) sunt denumite in mod obligatoriu prin sintagma “Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan”, urmata de denumirea unitatii administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunii acesteia, la nivelul careia au fost infiintate.
(3) Serviciile prevazute la alin. (1) pot fi organizate in cadrul serviciilor publice aflate in subordinea consiliilor locale.

Art. 4
Personalul veterinar incadrat in serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan are urmatoarele competente:
a) supravegherea animalelor capturate si adapostite;
b) colectarea documentelor intocmite de personalul implicat in capturarea, manipularea si transportul animalelor;
c) inregistrarea cainilor fara stapan in Registrul de evidenta a cainilor fara stapan, pe baza datelor din formularul individual de capturare, al carui model este prevazut in anexa nr. 1.

Capitolul III – Adaposturile publice si adaposturile pentru caini fara stapan apartinand asociatiilor pentru protectia animalelor
Art. 5
(1) Adaposturile publice pentru cainii fara stapan, amenajate potrivit art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, apartin unitatilor administrativ-teritoriale care le amenajeaza, vor fi administrate de catre serviciile de utilitate publica de gestionare a cainilor fara stapan infiintate sau de catre operatorul concesionar al serviciului si vor respecta prevederile legislatiei sanitare veterinare in vigoare.
(2) Este interzisa cazarea cainilor fara stapan in adaposturi publice care nu respecta conditiile minime de functionare prevazute la anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta.
(3) Operatorii serviciilor specializate de gestionare a cainilor fara stapan sunt obligati sa asigure personal care sa deserveasca permanent adaposturile publice pentru cainii fara stapan in vederea supravegherii cainilor timp de 24 de ore pe zi, a adaparii suplimentare a cainilor, a hranirii puilor de doua sau, respectiv, de 3 ori pe zi, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la ordonanta de urgenta.
(4) Adaposturile publice pentru cainii fara stapan vor fi plasate pe raza unitatilor administrativ-teritoriale care le amenajeaza sau, prin exceptie:
a) pe raza unei unitati administrativ-teritoriale aflate in vecinatate,
b) in cazul adaposturilor publice amenajate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la o distanta de cel mult 35 km in afara municipiului Bucuresti.
(5) In adaposturile publice pot fi adapostiti cainii fara stapan capturati pe raza unitatilor administrativ-teritoriale care le-au amenajat, precum si cainii fara stapan din unitatile administrativ-teritoriale vecine in conditiile alin. (4). Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia de a transporta si a adaposti cainii capturati numai in adaposturile publice pe care le administreaza.
(6) Adapostirea cainilor fara stapan din unitatile administrativ-teritoriale vecine, in conditiile alin. (4), se face in baza unor protocoale de colaborare, incheiate potrivit art. 3 alin. (1) si comunicate Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
(7) Animalele bolnave sau ranite trebuie sa fie izolate in custi adecvate in care sa fie ingrijite corespunzator pe toata perioada cazarii. Toate adaposturile vor avea un numar suficient de custi de izolare destinate cainilor bolnavi sau raniti. Nu se vor caza mai multi caini bolnavi in aceeasi cusca.

Art. 6
(1) Accesul publicului in adaposturile publice se face in baza unui program stabilit de serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 10,00-18,00.
(2) Sambata si duminica si in timpul zilelor de sarbatori legale, accesul publicului, in vederea adoptiei, se face in intervalul orar stabilit in conformitate cu regulamentele consiliului local.
(3) Revendicarea cainilor fara stapan se poate face pe toata perioada de acces a publicului in adaposturile publice, perioada prevazuta la alin. (1) si (2).
(4) Accesul vizitatorilor in adaposturile publice pentru cainii fara stapan se face cu respectarea regulamentului de organizare interioara.
(5) Vizitatorii au dreptul sa fotografieze si sa filmeze cainii din adaposturile publice.

Art. 7
(1) Adaposturile private pentru cainii fara stapan apartinand organizatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor trebuie sa asigure animalelor fara stapan conditiile minime prevazute in anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta.
(2) Adaposturile prevazute la alin. (1) trebuie sa aiba un program de vizitare de cel putin 4 ore in fiecare zi.

Capitolul IV – Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan
Art. 8
Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan se face de catre consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9
Consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia ca, in termen de maximum 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, sa contracteze servicii veterinare pentru activitatile specifice prevazute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale.

Capitolul V – Capturarea, transportul si adapostirea cainilor fara stapan
Art. 10
Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, precum si operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt obligati sa captureze cainii in urmatoarea ordine:
a) cainii care circula liber, fara insotitor, din preajma scolilor, gradinitelor, locurilor de joaca pentru copii, parcurilor, pietelor publice;
b) cainii care circula liber, fara insotitor,in alte locuri publice decat cele prevazute la lit. a);
c) cainii care circula liber, fara insotitor, in zonele periferice ale localitatilor.

Art. 11
(1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia ca, in termen de cel mult 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, sa faca o evaluare a numarului de caini fara stapan aflati pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde functioneaza si sa intocmeasca un plan de actiune pentru gestionarea acestora.
(2) Planul de actiune prevazut la alin. (1) trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafata si numar de locuitori;
b) evaluarea numarului de caini fara stapan sterilizati si nesterilizati de pe raza teritoriului;
c) prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numarul mijloacelor de transport si capacitatea acestora, capacitatea de cazare totala, capacitatea de cazare alocata pentru cainii adoptati la distanta;
d) prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv: personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru ingrijire;
e) prezentarea actiunilor care vor fi intreprinse;
f) planificarea actiunilor, respectiv graficul anual al actiunilor, defalcat pe luni;
g) harti detaliate ale teritoriului cu distributia populatiei de caini fara stapan;
h) termene precise pentru aplicarea masurilor;
i) termene pentru reevaluarea numarului de caini fara stapan de pe raza teritoriului care trebuie efectuata semestrial.

Art. 12
(1) Capturarea, manipularea, incarcarea cainilor fara stapan in autovehicule si transportul acestora se vor face cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la ordonanta de urgenta, a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor in timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. a),pct. 5 si capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum si ale art. 6 alin. (10) dinNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 31/523/2008.
(2) Mijloacele de transport destinate cainilor fara stapan trebuie sa fie vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, cu numarul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu custi individuale fixate corespunzator pentru a preveni deplasarea lor in timpul calatoriei si ventilate corespunzator.
(3) Persoanele care captureaza caini fara stapan sunt obligate sa respecte normele specifice de protectie a muncii si sa fie instruite corespunzator.
(4) Imobilizarea cainilor fara stapan, prin administrarea de la distanta a unor substante stupefiante si psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuata sub stricta supraveghere a medicului veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii.
(5) Este interzisa mutarea cainilor fara stapan din zona in care se afla in alta zona.
(6) Utilizarea substantelor stupefiante si psihotrope la imobilizarea cainilor fara stapan va fi efectuata numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare in materie.

Art. 13
(1) La capturarea, manipularea, incarcarea cainilor fara stapan in autovehicule si transportul acestora se interzic urmatoarele:
a) lovirea, ranirea, mutilarea in orice mod a cainilor;
b) manipularea acestora intr-un mod care le provoaca dureri sau suferinte inutile;
c) impuscarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a cainilor aflati in custi sau imobilizati in lant;
d) capturarea cainilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecti de a fi turbati sau nu sunt situati in spatii inaccesibile, prin administrare de la distanta a medicamentelor stupefiante si psihotrope;
e) transportarea cainilor fara custi individuale de transport;
f) transportarea cainilor in mijloace de transport neventilate corespunzator.
(2) La adapostirea cainilor fara stapan se interzic urmatoarele:
a) nerespectarea obligativitatii de a hrani de 3 ori pe zi cateii cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 saptamani;
b) nerespectarea obligativitatii de a hrani de doua ori pe zi cateii cu varsta cuprinsa intre 12 saptamani si 12 luni;
c) privarea cainilor bolnavi sau raniti de tratament medical;
d) cazarea catelelor cu pui in boxe cu alti caini maturi;
e) cazarea cainilor fara separarea acestora, potrivit criteriilor de talie si agresivitate prevazute in anexa nr. 1 din ordonanta de urgenta;
f) adapostirea cainilor in tarcuri si custi in care podelele sunt acoperite de apa;
g) aruncarea cu substante dezinfectante peste caini in timpul procesului de curatare a boxelor.

Art. 14
In cadrul activitatii de capturare a cainilor fara stapan, imediat dupa capturarea acestora, personalul specializat completeaza formularul individual de capturare conform modelului din anexa nr. 1 cuprinzand informatiile minime privind cainii fara stapan capturati.

Art. 15
(1) La intrarea in adapostul public, personalul veterinar preia fisele individuale de la echipajele care au realizat capturarea si transportul cainilor fara stapan, verifica daca acestia sunt identificati printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii si inregistreaza informatiile minime privind cainii fara stapan intrati in adapost, prevazute in anexa nr. 2, in Registrul de evidenta a cainilor fara stapan.
(2) In custile comune vor fi cazati cainii fara stapan capturati din acelasi areal si introdusi in adapostul public in aceeasi zi.
(3) Toate custile din adapost se vor individualiza si marca cu un numar unic pe adapost. Numarul unic va fi inscriptionat lizibil pe o placa din material rezistent fixata la vedere pe peretele custii.
(4) La intrarea in adapost, fiecare caine va primi un numar unic de identificare, reprezentat de numarul de ordine din registrul de intrare in adapost, daca acesta se tine pe suport hartie, respectiv numarul generat de sistem in cazul registrului electronic. Acest numar unic de identificare se aloca si in cazul in care cainele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscriptionat. Numarul unic de identificare alocat va fi mentionat in formularele prevazute la anexele nr. 1-3.
(5) Pe fiecare cusca se ataseaza un tabel elaborat conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
(6) Dupa inregistrare, cainii fara stapan sunt examinati medical.
(7) Dupa examinarea cainilor de catre medicul veterinar se va proceda potrivit prevederilor art. 135 din ordonanta de urgenta, la recuperarea cainilor clinic sanatosi, cainilor cu boli usor tratabile, neagresivi, fara diferente de sex, varsta, talie, precum si a cainilor cu regim special, care vor fi izolati de restul animalelor si adapostiti separat pentru a se evita imbolnavirea sau agresarea lor prin contactul cu alti caini.
(8) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt obligati sa asigure tuturor animalelor cazate in adaposturile publice hrana si apa in cantitate suficienta, posibilitate de miscare suficienta, tratament medical, ingrijire si atentie, in conformitate cu prevederileart. 5 din Legea nr. 205/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile anexei nr. 1 la ordonanta de urgenta.

Capitolul VI – Informarea populatiei in vederea revendicarii si adoptiei cainilor fara stapan. Notificarea detinatorilor
Art. 16
Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia de a promova adoptia si revendicarea acestora si de a informa constant populatia cu privire la programul de functionare a adaposturilor publice pentru cainii fara stapan, asigurand transparenta.

Art. 17
In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 16, serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan desfasoara urmatoarele activitati:
a) amenajarea de panouri speciale la intrarea in adaposturile publice pentru cainii fara stapan si in spatiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adaposturilor publice respective. Panourile de afisaj trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
1. data si locul capturarii fiecarui lot de caini, precum si numarul custilor in care cainii respectivi sunt cazati;
2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, adresa adaposturilor publice, adresele de e-mail, precum si numerele de telefon;
3. programul de vizitare a adaposturilor publice si programul de revendicare a cainilor fara stapan;
b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informatiile prevazute la lit. a);
c) organizarea periodica de targuri de adoptie a cainilor fara stapan.

Art. 18
Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan pot incheia parteneriate cu organizatiile de protectie a animalelor interesate de promovarea adoptiilor si sterilizarea cainilor.

Art. 19
(1) In cazul in care cainele fara stapan intrat in adapostul public este identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale cainelui din Registrul de evidenta a cainilor cu stapan;
b) sa notifice proprietarul cainelui, in termen de maximum 24 ore, prin telefon, e-mail sau prin alte mijloace in baza datelor inregistrate in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan.
(2) Proprietarii care constata disparitia cainelui sau care sunt anuntati de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan ca animalul se afla in custodia lor au obligatia sa se prezinte la adaposturile publice, sa revendice si sa preia cainii pe care ii detin, in termen de maximum 7 zile de la data anuntului.

Art. 20
(1) In vederea recuperarii cainilor revendicati, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada stationarii acestora in adapost, in cuantumul stabilit prin hotararea consiliului local, respectiv prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(2) Achitarea sumelor se va face in termenul stabilit prin hotarare a consiliului local, respectiv prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Capitolul VII – Revendicarea si adoptia
Art. 21
(1) Cainii din adaposturile publice sunt revendicati, pe baza declaratiei-angajament, al carei model este prevazut in anexele nr. 4 si 5 la ordonanta de urgenta.
(2) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa inapoieze cainii revendicati imediat dupa inregistrarea si verificarea veridicitatii cererii de revendicare, potrivit programului de lucru.
(3) Cainii fara stapan pot fi revendicati pe toata perioada de stationare in adaposturile publice.
(4) In perioada celor 14 zile lucratoare de stationare a cainelui fara stapan in adapostul public, proprietarul care revendica are prioritate in fata persoanei care intentioneaza sa adopte acelasi caine, chiar si in cazul in care cererea de adoptie este anterioara cererii de revendicare.
(5) Dupa expirarea primelor 7 zile lucratoare de stationare a cainelui in adapost, in cazul in care cainele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul sa recupereze cainele de la adoptator daca dovedeste ca a fost in imposibilitate de a introduce cererea de revendicare in primele 7 zile lucratoare.

Art. 22
(1) Adoptia cainilor se face gratuit, pe baza declaratiei-angajament al carei model este prevazut in anexele nr. 4 si 5 la ordonanta de urgenta.
(2) Cererile de adoptie se pot introduce imediat ce cainele a fost cazat in adapostul public, iar preluarea cainelui de catre adoptator se poate face incepand cu a 8-a zi lucratoare din momentul cazarii cainelui in adapost, daca acesta nu a fost revendicat.

Art. 23
(1) In cazul in care cainele adoptat va fi tinut intr-un spatiu deschis aflat pe proprietatea privata, adoptatorul trebuie sa faca dovada proprietatii sau posesiei unei suprafete de teren care sa permita amplasarea unor padocuri sau a unor custi, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) si (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 31/523/2008.
(2) In cazul in care cainele adoptat va fi adapostit in locuinta adoptatorului, acesta trebuie sa faca dovada existentei unei suprafete locative de minimum 2,5 metri patrati pentru fiecare caine adoptat.

Art. 24
(1) Persoana care adopta mai mult de 2 caini din adaposturile publice si ii adaposteste intr-un blocul de locuinte in care exista asociatie de proprietari, aceasta trebuie sa prezinte la momentul depunerii cererii de adoptie acordul asociatiei de proprietari.
(2) In cazul in care persoana care adopta mai mult de 2 caini din adaposturile publice si ii adaposteste intr-un imobil, altul decat bloc de locuinte prevazut la alin. (1), in care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie sa prezinte in momentul depunerii cererii de adoptie si acordul vecinilor.
(3) Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor care detin adaposturi, precum si persoanele fizice si juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, care intentioneaza sa adaposteasca animalele adoptate in afara tarii, sunt exceptate de la obligatia prezentarii acordului vecinilor.

Capitolul VIII – Adoptia la distanta a cainilor fara stapan. Prelungirea perioadei de stationare in adapost a cainilor nerevendicati, neadoptati direct si neadoptati la distanta
Art. 25
(1) Incepand cu a 8-a zi de stationare a cainilor fara stapan in adapostul public, acestia pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.
(2) Adoptia la distanta se realizeaza prin completarea unei declaratii-angajament al carei model este prevazut la anexa nr. 4.
(3) Formularul prevazut la alin. (2) poate fi completat si semnat si in format electronic, fara a fi necesara prezenta adoptatorilor.
(4) Cainii adoptati la distanta trebuie identificati, inregistrati in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan, deparazitati, vaccinati, sterilizati si relocati in alte custi special destinate.
(5) Dupa completarea formularului de adoptie la distanta si identificarea cainilor adoptati prin aceasta procedura, serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa prelungeasca termenul de adapostire a cainilor adoptati pe durata respectarii de catre adoptator a obligatiilor materiale asumate prin declaratia de adoptie la distanta.
(6) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt obligati sa il anunte, in termen de doua zile lucratoare, pe adoptatorul la distanta in legatura cu orice situatie care intervine in starea de sanatate a cainelui adoptat.

Art. 26
(1) Persoanele care adopta la distanta caini fara stapan suporta toate cheltuielile necesare pentru mentinerea cainilor in adapost. Plata cheltuielilor de intretinere, cu exceptia tratamentelor medicale, se face in avans pentru o perioada de cel putin 30 de zile.
(2) Cheltuielile de intretinere in adaposturile publice a cainilor fara stapan adoptati la distanta sunt stabilite prin hotarare a consiliului local, respectiv prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(3) La stabilirea sumei prevazute la alin. (2) se vor lua in calcul prin deviz estimativ urmatoarele elemente de cost: hrana uscata, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilitati, materiale.
(4) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va publica si va actualiza pe site-ul oficial al institutiei, in termen de 30 de zile, spre informare, lista costurilor estimative pentru hrana uscata, medicamente de uz veterinar si unele materiale, conform preturilor de pe piata.
(5) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunostinta adoptatorilor la distanta de catre operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, inainte ca acestea sa fie efectuate; decizia de a trata cainele si, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale apartine adoptatorului, care trebuie sa si-o exprime in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta a acestora, urmand ca acestea sa fie achitate in termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.
(6) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa utilizeze donatiile efectuate de persoanele care adopta la distanta, numai pentru intretinerea si, dupa caz, tratarea cainilor adoptati prin aceasta procedura.
(7) Adoptia la distanta inceteaza daca adoptatorul nu respecta, pentru o perioada de 14 zile lucratoare consecutive, obligatiile asumate prin declaratia de adoptie la distanta sau daca acesta nu comunica decizia de a trata cainele si, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale in termenul prevazut la alin. (5).
(8) Numarul cainilor adoptati la distanta de o persoana nu este limitat.

Art. 27
(1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa dea curs cererilor de adoptie la distanta in limita capacitatii de adapostire.
(2) Pana la ridicarea tuturor cainilor de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, numarul celor adoptati la distanta nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile in adaposturi.
(3) Pe perioada stationarii in adaposturile publice, cainii fara stapan adoptati la distanta pot fi preluati oricand de catre adoptatori sau pot fi adoptati in conditiile prevazute la art. 22, cu acordul adoptatorului la distanta.

Art. 28
(1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan pot prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucratoare pentru cainii care nu au fost revendicati, adoptati sau adoptati la distanta, daca exista spatii suficiente de cazare si resurse financiare pentru intretinerea lor.
(2) Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a imputernicitului primarului, pentru fiecare caine in parte.

Capitolul IX – Participarea asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a cainilor fara stapan
Art. 29
(1) Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor interesate asista la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a cainilor fara stapan, efectuate de catre serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv de catre operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, in baza unei solicitari scrise.
(2) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, precum si administratorii adaposturilor private aflate in parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu  Consiliul General al Municipiului Bucuresti inregistreaza solicitarile asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor pentru participarea la actiunile prevazute la alin. (1).
(3) Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor care participa la examinarea medicala trebuie sa aiba studii de specialitate in acest domeniu.
(4) Informatiile cu privire la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a cainilor fara stapan se comunica asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor inregistrate care au solicitat participarea la actiunile prevazute la alin. (1), prin mijloace electronice, si trebuie publicate pe site-urile web ale serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan.
(5) Activitatile prevazute la alin. (1) se desfasoara in absenta reprezentantilor asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor in urmatoarele situatii:
a) nu exista o solicitare formulata potrivit prevederilor alin. (2) si (3) de catre asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor;
b) reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor interesate nu s-au prezentat la locul si in intervalul orar in care erau programate actiunile respective.
(6) Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor care participa la activitatile prevazute la alin. (1) au obligatia de a nu perturba buna desfasurare a activitatilor respective.
(7) In cazul in care exista solicitari in ceea ce priveste montarea unui sistem de monitorizare video cu redare on-line, streaming-live, in spatiile de cazare a cainilor din adaposturile publice din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigura pe cheltuiala proprie din punct de vedere material achizitionarea, montarea si functionarea acestora, operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan pot permite acest lucru.

Capitolul X – Examinarea medicala a cainilor
Art. 30
(1) Cainii fara stapan cu semne clinice de boala sunt inregistrati si examinati medical cu prioritate la sosirea in adapost. Evaluarea starii de sanatate a cainilor fara stapan cazati in adaposturi se face periodic, de cate ori este necesar.
(2) Medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, evalueaza starea generala de sanatate a cainilor cazati in adaposturi.
(3) Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum si rezultatele respectivelor examene sunt arhivate impreuna cu fisa de observatie a cainelui fara stapan si pastrate pentru o perioada de minimum 3 ani.
(4) Cainii bolnavi incurabil sunt eutanasiati in termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, daca nu sunt adoptati in aceasta perioada.

Art. 31
Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor interesate pot participa la examenul medical al cainilor, in baza unei solicitari adresate serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, precum si administratorilor adaposturilor private aflate in parteneriat cu consiliile locale, respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Capitolul XI – Eutanasierea cainilor fara stapan si neutralizarea cadavrelor
Art. 32
Cainii diagnosticati cu boli incurabile in urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiati in conditiile prevazute de anexa nr. 3 la ordonanta de urgenta.

Art. 33
In cazul in care animalul diagnosticat cu o boala incurabila este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.

Art. 34
Este interzisa eutanasierea cainilor fara stapan care nu sufera de boli incurabile inainte de expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea cainelui in adapost.

Art. 35
(1) Decizia de eutanasiere a cainilor care nu au fost revendicati, adoptati, adoptati la distanta sau mentinuti in adaposturi, dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea acestora, va fi emisa prin completarea de catre imputernicitul primarului a unui formular special al carui model este prevazut in anexa nr. 5.
(2) Imputernicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru cainii fara stapan din adaposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan.

Art. 36
(1) Eutanasierea cainilor este efectuata numai de catre medicii veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii, cu respectarea prevederilor lit. B pct. 6 din anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta, care au contractat servicii veterinare pentru activitatile specifice prevazute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale.
(2) Colegiul Medicilor Veterinari intocmeste liste ale medicilor veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere. Listele in cauza vor fi intocmite pentru fiecare judet in parte si pentru municipiul Bucuresti si postate pe site-ul web al Colegiului Medicilor Veterinari.
(3) Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor pot fi reprezentate la operatiunile de eutanasiere de catre medici veterinari prevazuti la alin. (2).

Art. 37
Eutanasierea cainilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari, in conformitate cu recomandarile Organizatiei Mondiale pentru Sanatate Animala, cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003.

Art. 38
(1) Cadavrele cainilor eutanasiati, morti in adapost din alte cauze sau colectate de pe strazi vor fi transportate si eliminate cu respectarea stricta a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala) si ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelornr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Fiecare adapost de caini trebuie sa aiba incheiat un contract cu o unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizata sanitar-veterinar sau sa detina instalatii proprii de incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009.

Capitolul XII – Sterilizarea si vaccinarea cainilor. Mentinerea igienei de catre detinatori
Art. 39
(1) Persoanele fizice sau juridice, asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor care detin caini de rasa comuna sau metisi ai acestora pe teritoriul tarii au obligatia sa ii sterilizeze pana cel tarziu la data de 1 ianuarie 2015.
(2) Detinatorii cainilor de rasa comuna sau metisilor fatati dupa data de 1 ianuarie 2015 au obligatia sa sterilizeze puii astfel:
a) femelele la varsta de 4-6 luni;
b) masculii la varsta de 6-8 luni.
(3) Cainii fara stapan care nu apartin rasei comune nu vor fi sterilizati in situatia in care sunt revendicati sau adoptati.
(4) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa sterilizeze cainii de rasa comuna sau metisii acestora revendicati, adoptati sau mentinuti in adapost, precum si femelele gestante.
(5) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau mentinute in adapost se realizeaza cu prioritate.
(6) Sterilizarea cainilor fara stapan de rasa comuna sau a metisilor acestora revendicati, adoptati sau mentinuti in adaposturi publice se realizeaza in mod obligatoriu; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi si ovariohisterectomie pentru femele.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), sterilizarea se poate realiza si chimic cu produse omologate in Uniunea Europeana.
(8) Detinatorii de femele nesterilizate au obligatia de a declara gestatiile, fatarile, precum si numarul de pui fatati oricarui medic veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, sau medicului veterinar de libera practica imputernicit in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(9) Declararea gestatiilor se face imediat ce acestea au fost sesizate de detinator, iar declararea fatarilor si a numarului de pui fatati se face in maximum 10 zile de la fatare.
(10) Medicii veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii, sau, dupa caz, medicii veterinari de libera practica imputerniciti in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc declaratiile prevazute la alin. (8) inregistreaza datele si le introduc in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan.

Art. 40
Efectuarea operatiunii de sterilizare este consemnata in carnetele de sanatate ale cainilor si in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan de catre medicii veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii.

Art. 41
(1) Consiliile locale pot subventiona total sau partial sterilizarea cainilor cu stapan ce apartin rasei comune sau a metisilor acestora aflati pe raza unitatii administrativ-teritoriale, prin concesionarea, in conditiile prevazute la art. 8, a operatiunilor de sterilizare catre unul sau mai multi medici veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii.
(2) Detinatorii de caini de rasa comuna sau metisi ai acestora care doresc sa beneficieze de subventionarea sterilizarii cainilor pe care ii detin depun o solicitare in acest sens la consiliile locale.
(3) Consiliile locale transmit persoanelor care au facut solicitarea potrivit alin. (2) adresa cabinetelor medicale veterinare de libera practica catre care s-a facut concesionarea sterilizarilor impreuna cu un bon de ordine cu numele si adresa detinatorului cainelui, care va fi parafat si semnat de medicul veterinar dupa efectuarea operatiei de sterilizare.

Art. 42
(1) Se interzice sterilizarea cainilor de rasa comuna sau a metisilor acestora a caror stare de sanatate nu permite efectuarea respectivei operatii medicale, precum si a cainilor utilitari.
(2) Motivele medicale ale exceptarii cainilor de la sterilizare trebuie mentionate de medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, in carnetul de sanatate al cainelui si in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan.
(3) Sterilizarea cainilor de rasa comuna sau a metisilor acestora se poate efectua si cu ajutorul clinicilor veterinare mobile.

Art. 43
(1) Detinatorii de caini sunt obligati ca, la iesirea cu acestia in spatiile publice, sa aiba asupra lor carnetul de sanatate al acestora.
(2) In carnetele de sanatate ale cainilor este obligatorie consemnarea numarului microcipului, a sterilizarii, in cazul cainilor de rasa comuna si al metisilor acestora, iar in cazul celor exceptati de la sterilizare, motivele medicale ale exceptarii cainilor de la sterilizare.

Art. 44
In vederea mentinerii igienei in spatiile publice, detinatorii de caini au urmatoarele obligatii:
a) sa ridice dejectiile produse de animalele pe care le detin din spatiile publice, din spatiile adiacente acestora, din holurile si din caile de acces ale spatiilor locative;
b) sa nu arunce dejectii animaliere in spatiile publice, in spatiile adiacente acestora, in holurile si in caile de acces ale spatiilor locative.

Capitolul XIII – Controlul activitatii de gestionare a cainilor fara stapan
Art. 45
(1) In scopul verificarii modului de aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta de catre serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv de catre operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au acces in adaposturi, sali de tratamente, spatii de depozitare a cadavrelor, spatii de depozitare a hranei, alte anexe, precum si dreptul de a solicita si primi orice documente si de a verifica orice dotari ale serviciilor publice si ale adaposturilor, autovehicule, arme utilitare, stocuri de hrana, de medicamente si de substante dezinfectante.
(2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor elabora planuri de control pentru a verifica derularea planurilor de gestiune a populatiei de caini fara stapan elaborate si aplicate de catre serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv de catre operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan.
(3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va pune la dispozitia consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti algoritmul de evaluare a fezabilitatii planului de actiune prevazut laart. 11.

Capitolul XIV – Evidentele obligatorii in adaposturile publice pentru cainii fara stapan si in adaposturile asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor
Art. 46
(1) La sediul adaposturilor publice si private pentru cainii fara stapan trebuie sa existe o evidenta a tuturor tratamentelor medicale efectuate si a numarului de animale moarte.
(2) In registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, trebuie consemnate in mod obligatoriu urmatoarele datele: numarul unic de identificare, data si locul capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numarul de caini fara stapan prinsi, revendicati, adoptati, mentinuti in adapost, adoptati la distanta, eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizata pentru eutanasiere, numele persoanei care realizeaza eutanasierea, numarul de identificare, numarul fisei de adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective.
(3) Registrele speciale in care sunt consemnate datele prevazute la alin. (2) sunt gestionate conform procedurilor stabilite de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
(4) In plus fata de cele prevazute la alin. (1) si (2), la sediile adaposturilor publice si private pentru cainii fara stapan trebuie sa existe si urmatoarele evidente: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substante utilizate pentru eutanasiere si acte de dezinfectie.
(5) Adaposturile publice si private pentru cainii fara stapan trebuie sa respecte prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Registrele prevazute la alin. (2) si (4) trebuie sa fie pastrate pe o perioada de cel putin 3 ani si trebuie sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente atunci cand se efectueaza inspectiile oficiale sau la cererea acestora.

Capitolul XV – Dispozitii tranzitorii
Art. 47
(1) Cainii fara stapan care, pana la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, au fost identificati, sterilizati si pentru a caror ocrotire asociatiile de proprietari isi asuma in scris raspunderea, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, care sunt tinuti intr-un spatiu detinut cu orice titlu, ingradit si autorizat de catre consiliul local, si care se identifica conform normelor metodologice referitoare la identificarea si inregistrarea cainilor, pana cel tarziu la data de 1 ianuarie 2015, nu vor fi ridicati de serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan.
(2) Adaposturile publice amenajate in afara unitatilor administrativ-teritoriale pe care le deservesc pot continua sa functioneze dupa data intrarii in vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice numai daca sunt inregistrate conform legislatiei in vigoare si daca respecta prevederile minime reglementate in anexa nr. 1 la ordonanta de urgenta.

Art. 48
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, acestea sunt aplicabile si in ceea ce priveste cainii care se afla deja in adaposturile publice.

Art. 49
(1) In cazul cainilor capturati si care sunt identificati prin alte mijloace de identificare decat microcip, prin care se poate stabili identitatea proprietarului, reprezentantii operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa notifice proprietarul in termen de 24 de ore.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice si pana la data de 1 ianuarie 2015.

Capitolul XVI – Dispozitii finale
Art. 50
(1) Serviciile pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia de a raporta trimestrial directiilor sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti numarul de caini capturati, revendicati, adoptati, adoptati la distanta, mentinuti in adaposturi si eutanasiati.
(2) Adaposturile private au obligatia de a raporta trimestrial directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor numarul de caini intrati in adapost, adoptati si eutanasiati, precum si numarul de caini existenti in adapost la data raportarii.

Art. 51
Serviciile pentru gestionarea cainilor fara stapan, odata cu fiecare reevaluare a numarului de caini fara stapan de pe raza teritoriului, raporteaza situatia la zi directiilor sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor pe raza carora functioneaza.

Art. 52
(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin organele abilitate, in colaborare cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale pentru protectia animalelor, monitorizeaza aplicarea prezentelor norme metodologice.
(2) Pentru efectuarea controalelor privind modul de aplicare a prevederilor prezentelor norme metodologice se pot realiza echipe mixte de control formate din persoane imputernicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Pentru indeplinirea prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele imputernicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al Ministerului Afacerilor Interne au acces in cladiri, adaposturi si alte locuri unde sunt tinute animale, precum si dreptul de a solicita orice informatie si documentele necesare controlului.

Art. 53
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Anexa nr. 1 la normele metodologice – FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE
1. Informatii despre caine
a) Numarul de identificare (daca exista)
b) Rasa
c) Sex: M F
d) Culoare
e) Semne particulare
f) Talie:
[ ] mica (sub 10 kg)
[ ] mijlocie (11-20 kg)
[ ] mare: (peste 20 kg)
g) Stare generala:
[ ] foarte proasta
[ ] proasta
[ ] moderata
[ ] buna
[ ] foarte buna

2. Informatii privind capturarea:
a) Ziua …… luna …… anul ……
b) Locul capturarii: Zona/cartierul ………………………………….. Strada …………………………………..
c) Ora capturarii:

3. Informatii privind echipa de capturare:
Indicativ mijloc de transport ……………………………………………

Numele ………………………… Prenumele ………………………………
Semnatura ……………………………

Anexa nr. 2 la normele metodologice – INFORMATII MINIME privind cainele fara stapan intrat in adapost
1. Informatii despre caine (conform Formularului individual de capturare)

2. Informatii privind capturarea si echipa de capturare (conform Formularului individual de capturare) >3. Informatii privind cazarea:
a) numarul unic de identificare atribuit la intrarea in adapost;
b) data si ora cazarii in adapost;
c) caracteristicile individuale ale animalului;
d) numarul unic al custii;
e) starea de sanatate a animalului:
1. clinic sanatos [ ]
2. semne clinice [ ]

4. Informatii privind eutanasierea:
a) motivul eutanasierii;
b) substanta utilizata pentru eutanasiere;
c) numele persoanei care realizeaza eutanasia.

5. Informatii referitoare la adoptie:
a) nr. de identificare;
b) numarul fisei de adoptie.

6. Informatii medicale:
a) data deparazitarii;
b) data vaccinarii antirabice;
c) data sterilizarii;
d) persoanele care au instrumentat manoperele.

Anexa nr. 3 la normele metodologice – MODELUL tabelului prevazut la art. 15 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan
 

Nr. crt.  Data capturarii  Sex  Adresa  Caracteristici  Numar unic de identificare  Microcip/Crotaliu  Observatii

Anexa nr. 4 la normele metodologice
DECLARATIE – ANGAJAMENT PRIVIND ADOPTIA LA DISTANTA
Nr. . . . . . . /. . . . . . . . .

[ ] Persoana juridica
Subscrisa, ………………………………………………………………………, cu sediul in ……………………………………………………………., str. ……………………………………………… nr. ……, sectorul/judetul ………………………………………….., telefon ……………………………., adresa de posta electronica ………………………………………………., inregistrata la ………………………………. sub nr. …………., reprezentata de ………………………………………………, in calitate de ……………………………………………….., legitimat/legitimata cu BI/CI seria …….. nr. …………………., eliberat/eliberata de ………………………………. la data de …………………………………………,
[ ] Persoana fizica
Subsemnatul, …………………………………………………………, cu domiciliul in ……………………………., str. ………………………………………………. nr. …….., sectorul/judetul …………………………………….., telefon …………………………, adresa de posta electronica …………………………………………….., legitimat/legitimata cu BI/CI seria ……… nr. ……………………, eliberat/eliberata de ………………………………. la data de …………………., se angajeaza sa adopte la distanta cainele cu numarul de identificare ………………………….. sau microcipat cu numarul ………………………………., trecut in carnetul de sanatate, adapostit de serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, in urmatoarele conditii:
1. va suporta cheltuielile de intretinere in adapostul public stabilite prin hotarare a consiliului local;
2. cainele adoptat la distanta poate fi preluat oricand de catre adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanta.
In cazul nerespectarii de catre adoptator, pe o perioada de 14 zile lucratoare consecutive, a conditiilor asumate la pct. 1, adoptia la distanta va inceta de drept.

Data …………………………..
Semnatura adoptatorului la distanta ………………………………
Semnatura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan ……………………………………..

Anexa nr. 5 la normele metodologice
CONSILIUL LOCAL …………………………….
Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA
Nr. . . . . . . ./. . . . . . . . . . .

Avand in vedere expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la data capturarii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in care cainele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanta, sau mentinut in adapost, prin prezenta se decide eutanasierea in termen de ……………………… a cainelui cu numar unic de identificare ……………………………….. sau microcipat cu numarul …………………………………, capturat de catre Structura publica pentru gestionarea cainilor fara stapan in data de ………………………..

Data ……………………..
Imputernicitul primarului,
……………………………………..
(numele si prenumele)
………………………………………
(semnatura)

Print Friendly, PDF & Email

Adaugă un comentariu