iasiadopta

Ordin nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Ministrul Internelor si Reformei Administrative

Vazand Referatul de aprobare nr. 188.894 din 31 martie 2008, intocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, avand in vedere prevederile:

 • art. 261 din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008;
 • art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 3 alin. (3), precum si art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ministrul internelor si reformei administrative emit urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Detinatorii de animale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 3
  Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor controla modul de indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Art. 4
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor
  Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pt Siguranta Alimentelor

  Capitolul I – Dispozitii generale
  Art. 1
  (1) Prezentele norme metodologice reglementeaza masurile necesare in vederea asigurarii conditiilor de bunastare si protectie a animalelor.
  (2) Prezentele norme metodologice se aplica pentru urmatoarele categorii de animale:
  a) animale de interes economic;
  b) animale de companie;
  c) animale salbatice;
  d) animale utilizate in scopuri experimentale sau in alte scopuri stiintifice.

  Art. 2
  In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si sintagmele de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) animale de interes economic – animalele crescute in scopul obtinerii diferitelor produse de origine animala, precum alimente, lana, piele si blana, inclusiv animalele destinate a fi utilizate in scopuri economice;
  b) animale de companie – animalele, astfel cum sunt definite in Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003;
  c) animale salbatice – toate animalele, exceptandu-le pe cele domestice si pe cele de companie;
  d) animale utilizate in scopuri experimentale sau in alte scopuri stiintifice – animalele folosite sau destinate a fi folosite in scop experimental.

  Art. 3
  Comercializarea animalelor de interes economic si a celor de companie se face doar in spatii autorizate/inregistrate conform legislatiei sanitar-veterinare in vigoare.

  Art. 4
  Numarul de animale, cu exceptia animalelor salbatice, detinut de o persoana fizica sau juridica nu este restrictionat, cu conditia respectarii normelor de sanatate, protectie si bunastare a acestora, prevazute de legislatia in vigoare.

  Capitolul II – Protectia si bunastarea animalelor de interes economic
  Art. 5
  (1) Conditiile pentru protectia viteilor sunt reglementate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 72/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste standarde minime pentru protectia viteilor.
  (2) Conditiile pentru protectia porcinelor sunt reglementate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor.
  (3) Conditiile pentru protectia gainilor ouatoare sunt reglementate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare.
  (4) Conditiile pentru protectia animalelor crescute in scop economic, altele decat cele prevazute la alin. (1)-(3), sunt reglementate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor de ferma.

  Capitolul III – Protectia si bunastarea animalelor de companie
  Art. 6
  (1) Conditiile care trebuie respectate de catre detinatorii animalelor de companie sunt prevazute in Legea nr. 60/2004.
  (2) Detinatorii animalelor de companie tinute in aer liber trebuie sa le asigure acestora un adapost individual, construit in functie de necesitati, care sa ofere protectie impotriva intemperiilor, sa fie confectionat din materiale ce nu dauneaza sanatatii animalului si care pot fi intretinute cu usurinta.
  (3) Adaposturile si accesoriile pentru legarea animalelor de companie trebuie sa fie construite si intretinute astfel incat sa nu aiba margini ascutite sau proeminente care pot rani animalul.
  (4) Custile utilizate pentru adapostirea cainilor vor fi dimensionate in functie de talia animalului, oferindu-i acestuia posibilitatea de a sta in picioare si de a se intoarce.
  (5) Pentru cainii care sunt legati, zgarda trebuie sa fie confectionata dintr-un material care sa nu fie daunator sanatatii animalului; zgarda trebuie sa fie astfel conceputa incat sa se elimine riscul de strangulare.
  (6) Pentru limitarea miscarii cainilor tinuti in aer liber se vor folosi urmatoarele mijloace:
  a) lant confectionat din zale metalice, cu lungimea minima de 2 m; lantul va fi ancorat la punct fix sau va culisa pe un cablu metalic si va fi prevazut la extremitati cu dispozitive de tip “vartej”;
  b) padoc imprejmuit, cu o suprafata minima de 6 ori mai mare decat cea a custii; padocul va fi imprejmuit astfel incat sa nu permita evadarea cainilor.
  (7) Se interzice utilizarea altor metode pentru limitarea miscarilor cainilor tinuti in aer liber.
  (8) Pentru evitarea riscurilor unor accidente, a montelor necontrolate si a transmiterii bolilor, cainii care nu sunt legati sau care nu au miscarile limitate nu vor fi lasati liberi in afara proprietatii fara supravegherea detinatorului.
  (9) Pentru animalele de companie, altele decat cele tinute in aer liber, se vor asigura conditii de cazare si bunastare cel putin egale cu cele existente in gradinile zoologice.
  (10) Transportul animalelor de companie, precum si tinerea acestora in vehicule stationate se vor face astfel incat sa se asigure temperatura si ventilatia corespunzatoare nevoilor animalelor, in functie de factorii meteorologici.

  Art. 7
  (1) Detinatorii de animale de companie au obligatia de a le asigura acestora asistenta medicala, constand in deparazitari interne si externe periodice, vaccinari, precum si tratamente profilactice sau in scop terapeutic, in functie de necesitati.
  (2) Asistenta medicala va fi asigurata de persoane competente, in conformitate cu legislatia sanitar-veterinara in vigoare.

  Art. 8
  Pentru dresajul animalelor se interzic:
  a) toate echipamentele care produc socuri electrice, obiectele ascutite sau contondente;
  b) toate metodele care presupun pedepsirea sau corectia animalului prin loviri, raniri, inducerea fricii, legarea membrelor, legarea la punct fix pentru perioade lungi de timp;
  c) orice forma de dopaj;
  d) supunerea la conditii climatice extreme;
  e) toate metodele care duc la epuizarea fizica si/sau psihica a animalului.

  Art. 9
  Este strict interzisa instigarea unui animal impotriva altuia, fie si numai simulat, pentru dezvoltarea agresivitatii sau pentru orice alt scop.

  Art. 10
  Cu exceptia cainilor utilitari, este strict interzisa dresarea unui animal pentru a ataca omul, un alt animal salbatic sau domestic.

  Art. 11
  La vanzarea animalelor de companie din unitatile destinate comercializarii animalelor de companie, canise si felise, vanzatorul are obligatia de a inmana cumparatorului instructiuni scrise cu privire la nevoile etologice, fiziologice, de protectie si de bunastare ale animalului comercializat.

  Capitolul IV – Protectia si bunastarea animalelor salbatice
  Art. 12
  (1) Detinatorii temporari de animale salbatice din fauna locala sunt obligati sa anunte detinerea acestora directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea asigurarii asistentei medicale acestor animale.
  (2) Dupa perioada de recuperare fizica a animalului salbatic, reprezentantul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti impreuna cu detinatorul temporar vor elibera animalul salbatic in habitatul natural al acestuia.
  (3) In cazul in care animalul salbatic nu poate fi reteritorializat, acesta va fi incredintat unor rezervatii specializate, in colaborare cu organizatiile de protectie a animalelor.

  Art. 13
  (1) Se interzice comercializarea animalelor salbatice detinute temporar.
  (2) Se interzice utilizarea animalelor salbatice de catre persoanele fizice sau juridice, in vederea obtinerii de profit, in unitati de tip restaurant, hotel sau complex turistic.
  (3) Se interzice realizarea de materiale fotografice sau filmate cu animale salbatice care nu se afla libere in habitatul lor natural, cu exceptia gradinilor zoologice.

  Capitolul V – Protectia si bunastarea animalelor utilizate in scopuri experimentale sau in alte scopuri stiintifice
  Art. 14
  Conditiile privind protectia animalelor utilizate in scopuri experimentale sau in alte scopuri stiintifice sunt reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2002 pentru protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice sau alte scopuri experimentale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 471/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 15
  Instructiunile privind adapostirea si ingrijirea animalelor folosite in scopuri experimentale sau in alte scopuri sunt aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului apelor si protectiei mediului nr. 143/400/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind adapostirea si ingrijirea animalelor folosite in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale.

  Capitolul VI – Protectia si bunastarea animalelor in timpul transportului
  Art. 16
  Conditiile privind protectia animalelor in timpul transportului sunt reglementate prin Regulamentul Consiliului nr. 1/2005 privind protectia animalelor in timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului Consiliului nr. 1.255/97/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 3 din 5 ianuarie 2005, si prin Regulamentul Consiliului nr. 1.255/97/CE privind criteriile comunitare pentru punctele de control si de modificare a planului de ruta prevazut in anexa la Directiva 91/628/CEE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 174 din 2 iulie 1997.

  Capitolul VII – Protectia animalelor in timpul sacrificarii si uciderii
  Art. 17
  (1) Protectia animalelor in timpul sacrificarii si uciderii este reglementata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor in timpul sacrificarii si uciderii.
  (2) Utilizarea altor metode de sacrificare si ucidere decat a celor prevazute in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 180/2006, si a celor permise de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor in baza aceluiasi ordin se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

  Capitolul VIII – Dispozitii finale
  Art. 18
  (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Pentru efectuarea controlului privind modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 205/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot realiza echipe mixte de control formate din persoane imputernicite potrivit atributiilor de serviciu din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si din cadrul unitatilor aflate in subordinea acestora, care isi exercita atributiile in conditiile legii.
  (3) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti tin evidenta contraventiilor aplicate si prevazute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Print Friendly, PDF & Email

Adaugă un comentariu